top of page

Eva Langaas 1940 - 2016 

 

Eva Langaas var en av Norges mest etablerte kunstnere. Hun debuterte på Høstutstillingen i Oslo allerede i 1972 og hadde sin første separatutstilling på det prestisjefylte galleriet Helland på Kungsträdgården i Stockholm et par år senere. Siden den gang har hun vokst seg internasjonal med utstillinger i Roma, Genève, Singapore, New York og Paris. Hun var faktisk den første norske kunstner med separatutstilling i Roma etter krigen. Hun startet som tekstikunstner og var elev under Hannah Ryggen, men gikk senere over til aqurell, maleri og litografier.

 

Eva Langaas´seneste internasjonale suksess var da hun i 2007 ble invitert av Kulturministeren i Paris til å delta på den årlige vårutstillingen «Salon Réalités Nouvelle». Siden 1946 har denne årlige begivenheten blitt arrangert i prestisjefylte utstillingslokaler som Grand Palais og Le Parc Floral de Paris. Eva Langaas ble invitert til å representere Norden sammen med verdenskjente kunstnere som Per Kirkeby, Danmark og Bengt Lindström, Sverige.

 

I forbindelse med sitt 70-års jubileum, åpnet Oslo by´s ordfører Fabian Stang Oslo Rådhus for en separatutstilling, hvor hun viste over 100 malerier og litografier. Over 700 besøkende møtte opp på vernisagen. 

Kunsten til Eva Langaas kjennetegnes av sensuelle former i et vidt fargespekter. Hennes naturbilder er dramatiske og ligger i grenselandet mellom den abstrakte og det figurative ofte med små innslag av kjente symboler. 

 

Hennes litografier er alle originalarbeider. Hun tegner inn én og én farge på kalksten.Trykkingen går altså opp til 8 ganger gjennom trykkpressen. Etter trykk vaskes fargen og tegningen av, og neste farge tegnes på. Det betyr at alle litografier kun finnes i 120 eksemplarer, hver av dem nummerert og signert. I tillegg kan hun ha noen få egne eksemplarer fra innkjøringen. Disse selges som regel ikke, men er påtegnet «e.t» og signert. Noen samlere betaler gjerne ekstra for disse.

 

Eva Langaas hadde en usedvanlig stor produksjon av litografier. Hun arbeidet i Grafikksenteret her i Oslo, og hennes bilder ble trykket på den opprinnelige pressen til Edvard Much. Hun var var et generøst menneske som også øste av sin kompetanse og erfaring til yngre kunstnere som holdt til i Grafikksenteret.

 

bottom of page